Autoriseret psykolog med specialviden om børn

Ønsker du også forandring i dit liv?

Psykolog Skovsgaard

Velkommen

Jeg hedder Kirsten, og er uddannet psykolog, familieterapeut, traumebehandler og supervisor. Min terapeutiske metode er funderet i den narrativ teori og forståelse.
Jeg har en bred viden og mange års erfaring med at have samtaler med børn, unge og deres familier, samt voksne, der har haft forskellige problemstillinger.

Jeg har forståelse for, at du er eksperten på dit liv og jeg er eksperten på at stille nysgerrige spørgsmål og lytte til dig.

” Kirsten har en åben og forstående tilgang til den person hun sidder overfor, og hun formåede at komme omkring flere vinkler af mig som person, som jeg på daværende tidspunkt ikke var klar over. Kirsten er en tillidsfuld person og man er fuldt ud tryg i hendes nærvær.”

– Kvinde, 23 år

Jeg tilbyder følgende i min praksis

Voksensamtaler

Voksensamtaler

Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm

Jeg vil snakke med dig om dine problemer og hvilke muligheder du har for at skabe forandringer.

Sammen vil vi gå på opdagelse i hvad, der var din oprindelige drøm, før problemet opstod og om denne drøm stadig er muligt /værd at følge.

Familiesamtaler

Familiesamtaler

Hvad dit barn ikke ved, HAR det ondt af

Børn fornemmer, når der er noget, som ikke er, som det plejer. Jeg støtter jer som familie til at få sat ord på det, der kan være svært at få talt om i jeres familie f.eks. skænderier, sygdom, skilsmisse, død, vold og seksuel krænkelse.

Konsulentbistand

Supervision

Sproget skaber vores virkelighed

Supervision er en Re – vision, som kan være medvirkende til at se et problem med nye øjne. Den kan være med til at skabe fornyet engagement og overblik over kompleksiteten.

Jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg har hørt mig selv tale”. (Ole Fogh Kirkeby). Vigtigt at supervisanden undervejs i supervisionen kan  finde mening og kende sit Hvorfor? og sit Hvordan?

Hvad opnår du i samtalen?

Igennem samtalen bliver du mere bevidst om dine egne handlemuligheder og hvilke værdier og holdninger du har. Min intention er, at du skal føle dig som agent i eget liv, dvs. At du selv har indflydelse på hvad du siger og gør i din hverdag.

Nu har du taget det første skridt til forandring, ved at kigge på min hjemmeside, håber du er blevet nysgerrig og får lyst til kontakte mig.

Udtalelser

Voksensamtaler

”Kirsten stiller de rigtige spørgsmål som fik mig til at reflektere over egen situation, og kom med enkle og klare redskaber til at håndtere mine udfordringer.”

-Kvinde 23 år

Familiesamtaler

“Vi er en lille familie med to drenge som var inde i en periode med store bekymringer. Det var helt umuligt at finde en vej ud, syntes vi på det tidspunkt. Med Kirstens hjælp fik vi sat nye vinkler på og fandt roen og overblikket til at komme videre. Vi kan på det varmeste anbefale Kirsten som med hendes dejlige, menneskelige, varme og humoristiske måde på kommer ind under huden på dem hun arbejder med. 1000 tak for hjælpen- yderst professionelt.”

– Familie på fire

Konsulent bistand

“[…] Kirstens oplæg omkring det narrative var kendetegnende ved, at være en brugbar vekselvirkning mellem det teoretiske fundament, der er rammesættende for en narrativ forståelse, mange relevante cases og hele tiden med inddragelse af den praksis og de erfaringer, som støttepædagogerne havde med sig.”

– Anne Marie R. Jensen