Arbejdserfaringer

Mine arbejdserfaringer som psykolog

 • Samtaler med børn og unge med forskellige problemstillinger
 • Samtaler med børn og unge, der har været udsat for traumatiske oplevelser
  (omsorgssvigt, seksuel/ fysisk krænkelse, selv har krænket andre børn / unge)
 • Samtaler med kvinder på krisecenter, der har været udsat for vold (Psykisk, fysisk, seksuelt, økonomisk).
 • Gruppesamtaler med børn, der har en forælder med en psykisk lidelse og/eller mistrives pga. skilsmisse eller omsorgssvigt
 • Familiesamtaler om forskellige hverdagsproblematikker
 • Forældresamtaler
 • Supervisor for psykologer, pædagoger, lærer og socialrådgiver
 • Konsulent for pædagoger, lærer og socialrådgiver
 • Børnepsykologiske undersøgelser (den tilknytningsbaseret kliniske undersøgelse)
 • Individuelle samtaler med voksne, der har haft forskellige problemstillinger, nogle har været sygemeldt eller på kontanthjælp og andre har oplevet store og små traumatiske hændelser.

Ansættelser

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

 • Fokus på barnets trivsel i skole og daginstitution.
 • Konsulent for lærer og pædagoger
 • Supervisor for pædagoger og lærer
 • Børnepsykologiske vurderinger
 • Møder med forældre og lærer/pædagoger

Familiehuse (i Aalborg -, Jammerbugt -, Rebild og Frederikshavn kommune)

 • Fokus på barnet / den unges trivsel i familien
 • Samtaler med familier
 • Samtaler med forældre
 • Samtaler med børn og unge
 • Børnegrupper
 • Konsulent for socialrådgiver
 • Supervisor for socialrådgiver
 • Mødeleder
 • Undervisning af systemisk mødeledelse
 • Åben og anonym rådgivning for forældre
 • Børnepsykologiske undersøgelser (Jammerbugt kommune)
 • Behandlingsansvarlig for familiekonsulenter/terapeuter (Frederikshavn kommune)

Rådgivnings – og behandlingsteamet (Aalborg kommune)

 • Fokus på børn, der har været udsat for krænkelse eller selv har krænket andre.
 • Samtaler med børn og unge samt deres familier
 • Konsulent for socialrådgiver
 • Anonym rådgivning for forældre

Team børn af Psykisk syge (Voksenpsykiatrien i Region Nordjylland)

 • Fokus på børn, hvor en forælder har en psykisk lidelse.
 • Familiesamtaler
 • Børnegrupper

Vesterlund (Observationshjem for anbragte børn i Aalborg kommune)

 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Konsulent for pædagoger

Privat praksis i Dronninglund og i Nørresundby

 • Børn/unge og voksne med forskellige problemstillinger.
 • Familier
 • Krisecenter – børn og kvinder udsat for vold
 • Private henvendelser
 • Kommunale henvisninger
 • Henvendelser fra sundhedsforsikringer