Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologiske undersøgelser

Jeg laver børnepsykologiske undersøgelser ud fra den tilknytningsbaseret kliniske tilgang

Når jeg får en anmodning om en børnepsykologisk undersøgelse, starter jeg med at drøfte sagen med henviser for hermed at få afklaret formålet med undersøgelsen og hvad og hvordan undersøgelsen skal bruges fremadrettet.

Jeg forstår barnets vanskeligheder med udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem prædisponerende (sårbarheder – og risikofaktorer), vedligeholdende -, beskyttende – og udløsende faktorer. Hvordan de interagerer og påvirker barnets udviklingsproces (udgangspunkt i Carrs Model, se tegning). Dette betyder, at jeg udover at undersøge barnet, også ser på barnets samspil med sin familie og andre i barnets netværk.

Jeg vurderer barnet i dets kontekst, da jeg er interesseret i, hvordan barnets konkretes symptomer kan forstås med udgangspunkt i de konkret foreliggende faktorer. Jeg tilstræber at formulere en forståelse af de faktorer som virker sammen samt kortlægger det relationelle miljø. Jeg er også optaget af, hvordan det kan befordre udvikling eller bringe den på afveje.

Børnepsykologisk undersøgelse