Børnesamtaler

Børnesamtaler

Som forældre ønsker vi at tage vare på vores barn. Men i alle familier kan der forekomme kortere eller længere perioder, hvor forholdene ikke er som forventet.

Oplever du at dit barn er i mistrivsel? Så er det dit / jeres ansvar som forældre at hjælpe/støtte dit barn til at komme i bedre trivsel, således at problemerne ikke vokser sig større end de er.

Når et barn har et problem så er det hele familiens problem.

Der kan være mange måder hvorpå dit barn udviser mistrivsel. Det kan udvise voldsomme følelsesudbrud og /eller ændre adfærd. Dette kan skyldes, at dit barn kan have været udsat for en ubehagelig oplevelse, f.eks. fysisk – eller psykisk krænkelse. Det kan have mistet en nær relation (død, skilsmisse) og opleve sorg /krise. Det kan have fået en psykiatrisk diagnose eller det kan opleve at hverdagen ikke fungerer optimalt.

Børn kan ikke overskue hvilken hjælp de har brug for, derfor er det mig som psykolog, der har ansvaret for børnesamtalen. Det er vigtigt, at jeg bekræfter barnets opmærksomhedsfokus og får italesat det, som kan fylde ved barnet.

Jeg foretrækker, at barnets nærmeste omsorgsperson er med under samtalerne. Således at du kan støtte dit barn, hvis der efterfølgende kommer en reaktion derhjemme imellem samtalerne.Jeg tilstræber, at barnet oplever, at det er trygt og rart at snakke med mig, selvom vi skal snakke om de problemstillinger dit barn kan have. Dit barn og jeg skal også snakke om barnets ressourcer og kompetencer samt dets håb og drømme for fremtiden.

Udover det talte sprog, så får dit barn også mulighed for at tegne og snakke udfra dyrelegetøj. Der er også mulighed forat jeg kan lave Sandplay med dit barn.
Udover børnesamtaler er der jo mulighed for at have familiesamtaler, hvor hele familien sammen får snakket om hvilken indflydelse problemet har på hele familien.

Se mere under Familiesamtaler.

Børnesamtaler