Familiesamtaler

Familiesamtaler

Alle familier kan opleve at fællesskabet i familien ikke fungerer som forventet. Det kan være i en kortere eller længere perioder

Hvis et familiemedlem mistrives, vil det påvirke alle i familien.

Der kan være mange grunde til at et eller flere familiemedlemmer mistrives. Det kan skyldes personlige og/ eller sociale vanskeligheder. Det kan være følelsesmæssige/ adfærdsmæssige problemstillinger og/eller det kan være udefrakommende faktorer, der har en negativ påvirkning. F.eks en psykiatrisk diagnose, misbrug, livstruende sygdom, dødsfald, skilsmisse.

Det kan også være mere hverdagsproblemer , der fylder i familien. I skændes meget og er meget uenige om, hvordan det skal være i jeres familie. Det kan være, at I er en sammenbragt familie, der har brug for at få skabt nye rutiner og regler i jeres familie. Som familie kan I føle, at I ikke selv er i stand til at løse de problemstillinger, som I har i familien.

Så er det en fordel, at kontakte mig.

Jeg vil opfordre til, at alle i familien kommer og deltager i samtalerne, uanset problemstillingen.

Hvad børn ikke ved, HAR de ondt af

Børn opfatter og registrerer flere ting end vi som voksne umiddelbart tro, de gør.

Tidligere troede man, at bare man ikke fortalte problemstillingerne til børnene, så ville de leve i dejlige harmoni, men sådan er det ikke. Børn fornemmer, når der er noget, som ikke er, som det plejer.
Jeg støtter jer som familie til at få sat ord på det, der kan være svært at få talt om i jeres familie f.eks. skænderier, sygdom, skilsmisse, død, vold, seksuel krænkelse.

Det er vigtigt at alle bliver hørt og ”får en stemme” i samtalerne. Min erfaring er, at børn er super gode til at sætte ord på, hvordan de oplever, at det er i deres familie. Ved at alle deltager i samtalerne bliver det også familiens fælles projekt at få skabt et fællesskab. Hvor der er tillid, respekt og tro på at man har en betydning i sin familie.

Hvis dit barn har haft en ubehagelig oplevelse, er det vigtigt at dit barn får mulighed for at snakke om det med mig hvor du som forælder bare er lyttende.

Se mere under Børnesamtaler.

I nogle situationer kan I som voksne have brug for at få nogle samtaler alene med mig uden at dit/ jeres barn er med.

Se mere under Forældresamtaler.