Forældresamtaler

Forældresamtaler

At være forældre kan være en daglig udfordring, da vi alle er påvirket af mediernes fremstillinger af hvordan det perfekte familieliv er. Selv om du/I har været forældre i flere år og til flere børn, så vil du/I fortsat opleve, at der er store udfordringer.

Hvordan opdrager du dit barn, så det trives? Børn er forskellige og de skal opdrages forskelligt. Måske oplever I som forældre at det er svært at være enige om hvordan jeres barn/børn skal opdrages? Ofte bliver den ene forælder for eftergivende og den anden for ”hård”.

Hvordan kan I som forældre blive mere enige, og skabe en fælles forståelse for hvordan I gerne vil at jeres barn/ børn opdrages? Hvilke værdier har I grundlæggende?

Nybagte forældre

Kan opleve, at der er er mange nye ukendte ting, som du/I skal forholde dig til. Det kan være godt at være med i en mødregruppe, men du kan også have brug for at få snakket om mere personlige problemstillinger. Hvordan giver du dit barn omsorg? og hvordan giver du det børneansvar?, det er en balancekunst, som kan være svært at finde.

Nogle gange kan det hjælpe at snakke med sine venner og veninder, men der kan være nogle problemstillinger som du ikke har lyst til at dele med andre.

Kom og snak med mig.

Skilsmissefamilier

Er du og barnets far / mor skilt og fungerer jeres samarbejde ikke optimalt, så er der også mulighed for at snakke med mig om det.
Hvordan adskiller vi, det at være forældre fra det at være kærester?

En balance, der kan være svær at finde.

Mange børn, hvis forældre er skilte oplever, at der er konflikter forældrene imellem. Barnet kommer ofte i et dilemma ift. at han/ hun jo elsker begge forældre men kan føle at det skal være loyal overfor begge.

Sammenbragte familier

Hvordan kan du elske dit barn / dine børn og ind imellem opleve, at din partners børn er uudholdelige?

Der er forskel på at have egne biologiske børn og have sammenbragte børn. Det er vigtigt at vise respekt for hinanden børn, men der er forskel på hvilke følelser du kan have for børnene. Hvordan kan i som kærester fortsat give plads til egne og til partnerens børn?

Forældresamtaler