Hvordan foregår en samtale?

Hvordan foregår en samtale?

En samtale vil ofte vare 50 time.

Samtalen vil foregå i mit samtalelokale på Torvet 1B i Nørresundby
Jeg vil bestræbe mig på, at skabe nogle behagelige rammer for vores samtale, således at du føler, at det er rart og trygt at snakke med mig.

Samtalen er fortroligt og her har du mulighed for at snakke om det, du synes er svært i dit liv. Her kan du få plads og tid til at reflektere over dine egne tanker, følelser og dine håb og drømme.

Samtalen skal gerne opleves som nærværende, hvor jeg lytter til din måde, at opleve tingene på.

Samtalen foregår som en form for interview, hvor jeg stiller nysgerrige og relevante spørgsmål til det, du fortæller. Men jeg vil også bidrage med forskellige input og overvejelser.

Jeg oplever dig som ekspert på dit liv og mig som ekspert på at stille spørgsmål til dig. Jeg vil udfordre dine vante perspektiver og tankegange.
Udover at tale om dine vanskeligheder, vil jeg også have fokus på dine værdier og din handlekraft. Støtte dig, i at du kan finde nye måder at opleve dit liv på og nye veje at gå fremover.

Jeg bruger whiteboardtavle, hvorpå jeg skriver noget af det, du fortæller. Vi kan undervejs i samtalen, evaluere på indholdet i samtalen, således at samtalen giver dig mening og det er det, der er vigtigt for dig, vi to snakker om.

Efter samtalen tager jeg et billede at det skrevne, som du enten kan få med som print eller tilsendt pr mail eller via telefonen. Mange oplever at det er givende, at de efterfølgende kan læse det skrevne og herved reflektere over, hvad der er blevet snakket om til samtalen. Tavlebilledet bruger jeg som journalnotat.

Der er ingen forventning om, at du skal være forberedt til vores samtaler eller have en ide om hvad du vil med samtalerne. Men det er vigtigt at det er dig, der har arbejdstøjet på. Det er en proces som gerne skulle skabe ændringer undervejs i samtaleforløbene. Både under samtalen men også imellem samtalerne.

Det er individuelt, hvor mange samtaler du skal have? Du kan have brug for få/mange  samtaler og du kan have brug for korte/lange intervaller imellem samtalerne.

Du kan også have brug for at få et par samtaler i perioder.

En metafor på min samtalestil er, at du er chauffør i din bil og jeg sidder på bagsædet og spørger nysgerrig ind til hvorfor du kører de veje som du vælger at køre.