Konsulent

Konsulent bistand

Til professionelle faggrupper, der arbejder i relationer med andre mennesker tilbyder jeg:

- Supervision
- Temadage og undervisning
- Foredrag/oplæg
- Børnepsykologisk undersøgelse

Supervision til:

  • Psykologer
  • Pædagoger
  • Lærer
  • Socialrådgiver
  • Andre faggrupper, der arbejder i relationer med børn, unge og/eller voksne f.eks. sundhedsplejerske, dagplejer, sosu,

Temadage og undervisningsdage for:

Personalegrupper, der forholder sig til deres egen relation med børn/ unge, voksne.
Det kan være inden for:

  • Socialsektoren
  • Sundhedssektoren
  • Virksomheder, hvor man tænker organisationspsykologi

Foredrag eller oplæg

Personale grupper, der ønsker inspiration til deres daglige arbejde med borgeren.

Forældre og pædagogisk personale, der ønsker at få ny inspiration til deres pædagogiske tilgang / opdragelse af deres barn/børn.

Jeg tilbyder oplæg/ foredrag / workshops.

Eks.: I 2017 – 2019 og afholdte jeg dette oplæg: “Indtager dit barn også førersædet?” og oplæg med teamet: “Overskygger diagnosen dit barn?”.

Børnepsykologiske undersøgelser

Jeg laver undersøgelsen ud fra den tilknytningsbaseret tilgang. Hvilket vil sige, at jeg udover at undersøge barnet også undersøger barnets samspil med dets relationer. Således at der kommer en forståelse af de faktorer der virker sammen i den konkrete sag.