Konsulent

Konsulent bistand

Til professionelle faggrupper, der arbejder i relationer med andre mennesker tilbyder jeg:

- Supervision
- Temadage og undervisning
- Foredrag/oplæg
- Børnepsykologisk undersøgelse

Supervision til:

  • Psykologer
  • Pædagoger
  • Lærer
  • Socialrådgiver
  • Andre faggrupper, der arbejder i relationer med børn, unge og/eller voksne f.eks. sundhedsplejerske, dagplejer, sosu,

Temadage og undervisningsdage for:

Personalegrupper, der forholder sig til deres egen relation med børn/ unge, voksne.
Det kan være inden for:

  • Socialsektoren
  • Sundhedssektoren
  • Virksomheder, hvor man tænker organisationspsykologi

Foredrag eller oplæg

Forældre der ønsker at få ny inspiration til opdragelse af deres barn.
F.eks. oplæg/ foredrag om:
“Indtager dit barn også førersædet?”, hvilket omhandler hvor svært det kan være at være forældre og opdrage sit barn på den “rigtige” måde. I efteråret oktober/ november 17 afholdte jeg dette oplæg i Daginstitutionen Vesterkær og Planetvejens børnehave (begge Aalborg kommune)og på Dronningslund skole (indskoling- og specialklasse).

“Overskygger diagnosen dit barn?”, som jeg afholder torsdag d. 22 marts kl 19.00-21.00 på Aalborg Universitet S 12-14 lokale 223 – på Strandvejen i Aalborg

Børnepsykologiske undersøgelser

Jeg laver undersøgelsen ud fra den tilknytningsbaseret tilgang. Hvilket vil sige, at jeg udover at undersøge barnet også undersøger barnets samspil med dets relationer. Således at der kommer en forståelse af de faktorer der virker sammen i den konkrete sag.