Oplæg og foredrag

Oplæg og foredrag

Jeg er som du kan læse meget optaget af børn og deres familier og trivsel. Jeg er meget åben omkring at afholde temadage og oplæg/ foredrag / workshops omkring dette.

Endvidere er jeg inspireret af den narrative tilgang ( se mere under teoretisk forståelse).  En tilgang jeg gerne vil inspirere andre faggrupper til at inddrage i deres arbejdsfelt. I den forbindelse har jeg afholdt flere temadage og oplæg.

 

I perioden 2017 – 19 var jeg meget optaget af børneopdragelse og afholdte i den forbindelse oplæg med titlen:

”Indtager dit barn også førersædet?”.

Mange børnefamilier oplever, at de få timer, hvor de er sammen i familien ofte øger stressniveauet og skaber konflikter om stort set alt. Hvilket bevirker, at mange forældre oplever, at forældreskabet er krævende og hårdt og ofte giver det dårlig samvittighed overfor deres børn. Mange kan miste modet og troen på, at det kan blive anderledes i deres familie og de opgiver og overlader styringen til deres barn.

Foredraget handlede om, hvordan du som forælder kan blive mere bevidst om Hvorfor? og Hvordan du opdrager dit barn? Tidligere var der tillærte principper og holdninger vedrørende hverdagsritualer og vaner, men i dag er det vigtigt, at du som forældre bliver mere tydelig på, hvilke værdier, du synes din familie skal have og hvilke intentioner, du har med din opdragelse af dit barn. Hvordan kan du omsætte dem i dit samspil med barnet? således at der er overensstemmelse mellem det, du gerne vil, det du siger og det du gør.

Endvidere er jeg også optaget af, at mange børn og unge får diagnoser. Ifølge Bedre Psykiatri har ca.15 % af alle børn været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.

Derfor afholdte jeg også oplæg med titlen:

”Overskygger diagnosen dit barn?

Som forældre og professionelle tror vi, at vi kender barnet, når vi kender diagnosen eller vi tror, at vi kan forudsige barnets reaktioner. Men en diagnose er en beskrivelse af barnets adfærd og dets symptomer, men ofte bliver diagnosen brugt til at identificere barnet. Foredraget handler blandt andet om, hvordan du som forældre kan være med til at undgå, at diagnosen overskygger dit barn? Og diagnosen ikke bliver gjort til noget personlig ved dit barn og dermed skaber hans/hendes identitet?

Barnets identitet bliver skabt gennem de historier, du som forælder og andre fortæller om dit barn. Det er gennem den måde barnet bliver set på, bekræftet eller defineret på, at barnets identitet skabes og opretholdes. Det er muligt at forandre dit barns identitet, så det ikke er diagnosen der bestemmer hvem dit barn er.