Priser

Priser

Samtaler

Individuelle samtaler

(barn / ung eller voksen):                1000 kr./ time (50 min.)

Forældresamtaler:                            1000 kr. / time (50 min.)

Familiesamtaler:                               1000 kr./ time (50 min.)

Samtaler med bevidning:                1500 kr. (1,5 time)

Supervision (individuelt):               1000 kr /time (5o min.)

Gruppesupervision ( 3- 5 personer) : 1500 kr (1,5 time)

Samtaler betales kontant eller efterfølgende via bankoverførsel

OBS: Jeg har en aftale med Sygesikring Danmark.

Som medlem af gruppe 5, gruppe 1 og gruppe 2 kan du få tilskud til psykologsamtaler.  Hvis du er omfattet af henvisningsårsagerne 1 – 11 i “Bekendtgørelsen om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1. og hvis du er under 18 år og har en psykisk lidelse, der ikke omfatter henvisninsårsagerne 1 – 11.

Jeg har IKKE Ydrenummer. Det betyder, at selv om du har en henvisning fra egen læge, kan du ikke få støtte for den offentlige Sygesikring. Når du har samtaler med mig.

Ved afbud bedes du kontakte mig via telefon senest kl 16 dagen før.

Senere afbud afregnes med fuld pris.

Supervision

Individuel supervision:                             1000 kr. /time + moms

Gruppesupervision:                                  1500 kr. /1,5 time + moms

Temadage

Den første time koster :                   2000 kr.

De efterfølgende timer koster:       1500 kr.

Timeløn under kørsel:                      500 kr.

Kørsel pr. kilometer:                        3,56 kr.

Kommunale aftaler

Mødedeltagelse:                 1000 kr/ time

Statusudtalelse:                  500 kr/ time

Børnepsykologiske undersøgelser:

Prisen aftales med bestiller (oftest socialrådgiver, eller forælder), inden opstart af undersøgelsen.

Prisen afhænger af indhold og omfang af undersøgelsen.

Betalingsmetode

Jeg modtager betaling med Mobile Pay, kontant eller via bankoverførsel.
Betaling sker fra gang til gang.

Dog kan der laves aftale om samlet betaling af et samtaleforløb eller et supervisionforløb.

Mobilepay
51934

Bankforbindelse
Reg nr.: 9314
Konto nr.: 4584446329