Samtaler i grupper

Samtaler i grupper

Videnskabelig har man fundet ud af, at en samtale med respons fra andre svarer til 4 individuelle samtaler.

At være i gruppe med andre gør det muligt at få respons /bevidning på det du fortæller. Det er en måde  at reflektere på, hvor der lyttes til det, du fortæller og det du udtrykker.

Der formuleres ingen sandheder om dig som person.

Intentionen er, at du efterfølgende vil opleve, at du ikke er alene med dine problemer, men at andre også kan have lignende problemstillinger.

Endvidere vil de foretrukne historier om dig blive bevidnet og bekræftet i samspil med andre. Herved kan de foretrukne historier bliver større og mere levedygtige.

Vi er som menneske et socialt væsen, der har behov for anerkendelse og accept fra andre, således at vi ikke føler os anderledes og forkerte.

Hvordan foregår et gruppe forløb?

Forløbet starter med at du og de andre i gruppen sammen med mig får afstemt vores forventninger til hinanden. Jeg vil være den, der har ansvaret for at styre forløbet.

Alle i gruppen har tavhedspligt hvilket betyder at det, der bliver fortalt og snakket om i gruppen ikke kommer udenfor lokalet.

Når du deltager i en gruppe forventes der, at du er åben og bidrager til både selv at fortælle men også at lytte til de andre

Der kan være forskellige temaer, som jeg kan fortælle om og som vi alle i gruppen kan være i dialog omkring.

Ligesom til en individuel samtale vil jeg snakke med dig eller en af de andre (på skift så alle får mulighed for det) om hvad du synes der er en udfordring for dig? Vi vil snakke om dine erfaringer og det, du allerede gør og det, du gerne vil gøre mere af i dit liv. Når du får sagt det højt og får sat ord på det, bliver du mere opmærksom på hvad, der er betydningsfuldt for dig.  Det bliver mere synligt for dig, hvad der er vigtigt for dig og du bliver mere klar på, hvad du skal gøre fremadrettet.

Når vi to har snakket sammen ca en halv time, vil vi holde en pause, hvor du sætter dig og lytter til min styret samtale med de andre i gruppen. De andre i gruppen vil tilstræbe at bruge en anerkendende tilgang , således at du føler dig set, hørt og forstået. de vil give dig respons på det, du har fortalt.  Ved at give respons til dig, vil de andre opleve, at de bidrager til at hjælpe og støtte dig og de vil føle at de gør en forskel.

Herefter vil jeg snakke med dig igen og du vil få mulighed for at komme med din oplevelse af responsen og reflektere på hele samtaleforløbet.