Supervision

Supervision

Er det svært at løse dine arbejdsrelaterede problemer selv?
Er det svært at udnytte dine faglige ressourcer optimalt?

Jeg tilbyder individuel supervision og gruppesupervision.

Oplever du arbejdsmæssige udfordringer og har du svært ved at finde nye perspektiver og handlemuligheder?

Så er supervision en mulighed for at du kan få et bedre overblik, flere handlemuligheder og øje på, hvad der er vigtigt for dig og giver dig mening.

Normer og forventninger har indflydelse på vores identitet og på vores arbejdsliv. Vi bliver dagligt konfronteret med at vi ”burde gøre” det og det for at leve op til vores forestilling om det gode arbejdsliv.

Via supervision bidrager jeg til, at du som supervisand kan få flere fortællinger og perspektiver om dine arbejdsopgaver, dine samarbejdspartner, din arbejdsplads og dig selv. At du skaber rigere og fyldigere historier om, hvad der er vigtig for dig, som fagperson.

Jeg har fokus på, at Intentionen med supervision er at skabe læring og faglig udvikling.

Narrativ supervision er en proces, hvor min opgave som supervisor er, at være med til at du som supervisand får øje din egen viden og erfaring og herved skabe muligheder for løsning af dine problemstillinger.

Til gruppesupervision kan de øvrige gruppemedlemmer bruges som bevidner på supervisandens problemfelt. Dette kræver en særlig lyttende position, som de vil blive introduceret til, inden supervisionen

Intentionen med bevidning er at skabe et større fællesskab i personalegruppen. Men også at supervisandens færdigheder, intentioner, håb og værdier bliver fremhævet.

Således at supervisanden selv kan få øje på, hvad han/hun kan og hvad han/hun gør i sit arbejde.

Endvidere er fordelen ved gruppesupervisison, at de øvrige gruppemedlemmer også får læring og ny viden, ved at lytte til supervisanden.