Temadage

Temadage

Ønsker I på jeres arbejdsplads at skabe en forandringsproces og få fremhævet nogle af andre historier om det, som I synes er værdifuldt i jeres arbejde?

Jeg påstår, at sproget er den lygte, hvormed vi ser vores verden og at sproget skaber vores virkelighed. Det er gennem fortællinger at handlingerne får deres mening og betydning.
Jeg tilrettelægger temadage i et tæt samarbejde med jer med afsæt i den narrative tilgang.

Temadage udført som privatpraktiserende psykolog

Introduktion til det narrative
Pædagogens rolle og opgave
Seminar for Støtteordningen i Brønderslev kommune
D. 17 september 2015 kl 8.30 – 15.30

Børn af forældre med en psykisk sygdom
-Ud fra den narrative tilgang.
Værkstedskursus for Børne – og Familieafdelingen Aalborg kommune
D. 19. September 2011 kl 8.15 – 12.00

Velvære, livsglæde og handlekraft
Hvordan kan følelsesmæssige stærke oplevelser sætte sig i kroppen som spændinger?
Ud fra den narrative tilgang og Rosenmetoden.
Temadag for privatpersoner sammen med Rosenterapeut Karen Tejlmand
D. 9 oktober 2009 kl 9.30-15.00

Hvad er det for historier, vi videregiver om det enkelte barn?
Overvejelser ud fra det systemiske – og narrative perspektiv
Temadag for Hegely Børnehave (Brønderslev kommune)
D. 6 november 2009 kl 8.30 – 15.00.

Udtalelse af Anne Marie R. Jensen