Teoretisk tilgang

Teoretisk tilgang

At arbejde narrativt betyder, at jeg betragter livet som skabt og produceret af de fortællinger, som vi hver især fortæller om os selv eller som andre fortæller om os. Her igennem konstruerer vi vores forståelse af os selv (identitets opfattelse) og den verden vi lever i. Vi skaber meninger gennem de fortællinger og vores værdier er i disse fortællinger. Det narrative perspektiv fokuserer på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver fortælling. Hvad er det for en kultur vi er vokset op i? og hvilken indflydelse har den på det liv, vi lever nu?

At arbejde systemisk betyder, at jeg oplever menneskers problemer som noget, der opstår og vedligeholdes i sociale samspil med andre. De sammenhænge og relationer vi indgår i er med til at definere både muligheder og begrænsninger for, hvem vi kan blive og hvordan vi oplever os selv og andre. De påvirker også hvilke handlemuligheder vi kan se, vi har. Vi er påvirket af andre og deres respons.

Den narrative praksis oplever livet som landskaber, vi bevæger os i. Der er mange veje at gå. Vi har mange erfaringer, men det er dem vi fortæller om og den mening vi giver dem, der får betydning for vores opfattelse af vores liv. Der er mange detaljer som vi ikke får fortalt. Når vi oplever at vi har et problem, så er det ofte internaliseret i os, det vil det ofte dominere vores opfattelse af os selv. Det har ofte en undertrykkende effekt og stiller sig ofte i vejen for den måde, du som person gerne vil have dit liv skal være.
I narrativ praksis bruger jeg som terapeut eksternaliserende sprogbrug dvs jeg gør problemet til et selvstændigt fænomen. Problemet er problemet – det er ikke personen, der er problemet (se tegning af  “Jeg har Angst” og “Jeg bliver forfulgt af Angsten”).

Identitet er socialt konstrueret, da det skabes gennem respons fra andre. Til samtalerne med mig, er der mulighed for, at der kan være andre med, som det jeg kalder bevidner. Ved at lytte til hvad andre siger om dig og hvad du bidrager med i deres liv, så opstår der en definerende ceremoni, hvor din identitet bliver italesat.

Se mere under Samtaler med Bevidning.

Læs mere på www.dispuk.dk.

Jeg har Angst

Jeg bliver forfulgt af Angsten