Uddannelser

Uddannelser

Jeg er uddannet som psykolog fra Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus i 2004.
Psykolog er en beskyttet titel og tegn på seriøsitet, etik og kvalitet. Det garanterer at jeg har en evidensbaseret teoretisk baggrund og at jeg bruger anerkendte metoder i mit arbejde.I 2009 blev jeg Autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet. Det betyder at jeg har fået 180 timer supervision af andre erfarne psykologer.

Jeg har også en to årig terapeutisk efteruddannelse for psykologer fra Dispuk i Snekkersten. Dette betyder, at jeg har lært at bruge en systemisk og narrativ tilgang, når jeg har samtaler. Hvilket indebærer, at min arbejdsmetode vælges og tilpasses til den enkelte person, der ønsker samtaler. Jeg bruger forskelligt metoder, afhængigt af hvilke problemstillinger og sammenhænge (kontekster) jeg arbejder med.

Jeg er på nuværende tidspunkt  igang med en supervisoruddannelse ved Dispuk.

Jeg har også opkvalificeret mig til at laver børnepsykologiske undersøgelser af børn/ unge ud fra den tilknytningsbaserede tilgang. (Susan Hart og Rikke Schwarts). Dette betyder at jeg udover at finde barnets vanskeligheder og ressourcer også kigger på barnets samspil med sine nærmeste omsorgspersoner. Herved får jeg indtryk af hvordan forældrene hjælper barnet med at kompensere for dets vanskeligheder og om forældre er med til at minimere eller forstærke disse vanskeligheder.

Jeg har en tidligere uddannelse som pædagog fra 1983 og har arbejdet med børn og unge i alderen 0 – 18 år.