Voksensamtaler

Voksensamtaler

Dette er første skridt til at skabe forandringer i dit liv.
Lige nu overvejer du måske stadig om dette er det rette valg for dig. Der kan ligge mange overvejelser i forhold til, om du nu skal snakke med en psykolog.

For de fleste mennesker bliver livet i perioder så vanskeligt, at behovet for at snakke med et andet menneske kan blive nødvendigt. Nogle synes, at de selv må klare deres egne problemer, mens andre synes, at de har brug for at snakke med nogen. De nærmeste kan opleves at være for tætte på, eller der er ikke det fornødne netværk.

Det giver god mening at snakke med en psykolog. Jeg kan bringe nye perspektiver på tingene og udfordre dig på en anden måde end familie, venner kan.

Jeg vil sammen med dig gå på opdagelse i hvad, der var den oprindelige drøm, før problemet opstod og om denne drøm stadig er muligt/værd at følge. Jeg giver dig plads til at forholde dig til dine vanskeligheder og til at fokusere på muligheder.

Det vi fokuserer på og taler om, bliver vores virkelighed og afgør dermed, hvordan vi kan handle

Det er gennem vores fortællinger/ historier at handlinger for deres mening og betydning.
Jeg giver dig mulighed for at forholde dig til dine egne mønstre/systemer og din måde at anskue livet på. Dette giver muligheder for at opdage nye vinkler og ideer til at løse vanskelige situationer.

Jeg lytter og stiller nysgerrige spørgsmål i forhold til hvad du selv ønsker = du er eksperten i dit eget liv. Jeg vil sammen med dig undersøge hvordan problemet påvirker forskellige områder af dit liv samt hvordan problemet har haft held til at tage magt og have indflydelse på dine handlinger og selvopfattelser.

”Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm – og drømmen kom først”  

– Peter Lang